Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600

Håndværkerarbejde for erhvervskunder i Nord- og Midtjylland

Færch & Co. bygger på traditioner – og på kvalitet og faglig dygtighed.

Vi udfører alle former for bygge-, service- og entrepriseopgaver for både privat- og erhvervskunder. Og altid med udgangspunkt i vores kerneværdier: kvalitet, godt håndværk og ordholdenhed. 

I vores arbejde er godt håndværk og høj kvalitet ikke en målsætning, men en selvfølge – uanset opgavens karakter og omfang.

Billede

Totalentreprise

Som totalentreprenør står vi for hele jeres projekt fra tegnebræt til aflevering af det færdige byggeri. Vi har således det fulde ansvar for projektering, koordinering og arbejdets udførelse i henhold til den indgåede entreprisekontrakt.

Læs mere
Billede

Hovedentreprise

I hovedentreprisen varetager vi byggeledelsen og udførelsen af jeres projekt, herunder kontraktindgåelse og koordinering med underleverandører. I sørger selv for levering af tegningsmateriale og indhentning af myndighedstilladelser.

Læs mere
Billede

Fagentrepriser

Når vi indgår i et byggeprojekt som fagentreprenør, udfører vi en afgrænset del af arbejdet på byggeriet. Det kan eksempelvis være alt tømrer- eller murerarbejdet eller lukningsarbejdet i forbindelse med montering af facadebeklædning eller vinduer.

Læs mere
Billede

Serviceopgaver

Vores serviceafdeling udfører en lang række alsidige opgaver – lige fra reparations- og vedligeholdelsesarbejde til mindre ombygninger eller øvrige byggeopgaver. Til vores erhvervskunder tilbyder vi desuden en individuelt tilpasset serviceordning.

Læs mere

Seneste referencer


Se projekt

Vestre Strandvej, Skagen

Se projekt

Hotel Marie, Skagen

Se projekt

Hennings Smiths Vej, Aalborg Vestby

Se projekt

Krekærtoften, Malling

Se projekt

Hjørring Rådhus

Se projekt

N.J. Fjordsgades Skole, Aarhus

Michael T. Sønderhaven studerende Bygningskonstruktører fra UCN Aalborg

Michael T. Sønderhaven startede på bygningskonstruktøruddannelsen 01-09-15, og i praktik ved Færch & Co. fra d. 15-01-2018 til 29-06-18.

Færch & Co. som praktikplads - En god start

I min tid som praktikant ved Færch & Co. har jeg været tilknyttet byggesagen på Store Tingbakke, samt arbejdet i kalkulationen. Praktikopholdet har givet mig en ide om hvilket retning jeg vil bevæge mig i efter studiet. Jeg har fået muligheden for at afprøve den teoretiske viden af ude i virkeligheden ved Færch & Co. De har givet mig lov at være en del af teamet i hverdagen, og har set mig på lige fod med mine kollegaer, hvor jeg har fået lov at være en del af de daglige arbejdsopgaver og udfordringer som daglig dagen kan byde.

Ved Færch har jeg haft nogle gode omgivelser og kollegaer, som har været med til at give en udfordrende og spændende hverdag, hvor jeg som studerende har haft mulighed for at udvikle mine kompetencer, samt få gode forbindelser til fremtiden.

Spændende og relevante opgaver med tillid og ansvar

Igennem min praktikperiode har jeg arbejdet med kvalitets -og tilsynsopgaver i forbindelse med hovedentreprisen på Store Tingbakke, kontrol og registreringsopgaver, fejl og mangelgennemgang på hovedentreprise niveau, generelle entreprise og byggeledelsesopgaver. Færch & Co. fra dag et har vist mig 100% tillid og givet mig ansvaret for mine egne arbejdsopgaver, hvor jeg har arbejdet på lige fod med mine kollegaer på byggepladsen, samt på kontoret i kalkulationen.

De er tillidsfulde overfor studerende, og har givet mig mulighed for at lære og udvikle mig gennem ansvar for egne arbejdsopgaver, og giver en klar forståelse af hvordan en bygningskonstruktør kommer til at arbejde som færdiguddannet, hvilket har været meget lærerigt og udfordrende. 

Færch & Co. har været med til at udvikle mig som studerende i min periode i firmaet, og udfordre mine faglige kompetencer, hvilket har været en lærerigt oplevede, og givet mig et godt fundament for mit 7. Semester, samt de daglige udfordringer som kan forekomme engang jeg er færdiguddannet bygningskonstruktør.

Læringspunkter

Igennem min praktikperiode har jeg haft 6. læringsmål som jeg gerne har ville arbejde med kvalitetssikring, tidsstyring, økonomi, byggeledelse, kommunikation og sidst samarbejde.

Færch & Co. har givet mig muligheden for at kunne arbejde og udvikle mig indenfor alle punkterne. Inden praktikperiodens start var første prioriteten at arbejde med kvalitetssikring, og de andre punkter var sekundær. Gennem min praktikperiode har Færch givet mig det fulde ansvar for kvalitetssikringen på Store Tingbakke, og ligeså udfordrende det har kunne være til tider, har det været en rigtig god og lærerig periode.

 

Marc Skau Meineche studerende Bygningskonstruktører fra UCN Aalborg

Marc Skau Meineche startede i 2012 på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aalborg.
Som en del af uddannelsen kom Marc i praktik hos Færch & Co. fra 02 februar 2015 til 01 august 2015.

Færch & Co. som praktikplads - En god start

”Under mit praktikophold har jeg hovedsageligt været tilknyttet kalkulationsafdelingen, som i starten var helt umulig at komme i betragtning til. Til mit held var virkeligheden en anden da jeg startede praktikken. Min interesse for økonomi, processer og organisering af blandt andet viden, er virkelig blevet udfordret under forløbet. Derudover har jeg besiddet opgaver i forbindelse med udførslen af sygehus Vendsyssel.
Da dette er en totalentreprise har det hovedsageligt været opmåling på pladsen, færdig projektering af emalit facaderne og bestilling af glas. Alt i alt, mange spændende varierede opgaver.”

Spændende og relevante opgaver med tillid og ansvar

”Jeg synes Færch & Co. har været gode til at anvise opgaver der passede ind i mine læringsmål.
Arbejdet har foregået meget under eget ansvar, og det har været op til mig selv at finde ud af hvordan jeg bedst løser opgaven. Dermed har jeg haft gode muligheder for at passe de kendte værktøjer fra skolen, ind i en hverdag fra ”virkeligheden”. Særligt grundig dokumentering af proces har været et godt værktøj når en kalkulation skulle gennemgås eller overdrages til entrepriselederne. Dermed var det nemt at finde tilbage og begrunde sine valg.”

Læringspunkter

”Læringsmålene som jeg opsatte inden praktikstart, er stort set blevet opfyldt.

I forbindelse med læringsmålet Organisering af viden, er det kommet mig for øje at branchen har meget travlt, både på byggepladsen og på kontoret. Dette skal der helt sikkert sættes fokus på i fremtiden.

Evne til at samarbejde & Evne til at etablere tillid. Dynamikken i en tilbudsforhandling, underentreprenør møde, eller sågar bygherre møde og licitationer ser jeg som en rigtig spændende kommunikations oplevelse. Jeg føler mig helt sikkert rustet fremadrettet. Kollegaerne og jeg har haft et godt dynamisk samarbejde, hvor vi virkelig har kunnet supplere hinanden. Faktisk endte det med at jeg gennemførte en kalkulation, tog dialogen med bygherre om løsningen på et stort problem, tog til forhandling og kom hjem med opgaven. Folk jeg har haft kontakt med, har altså uden problemer kunnet kommunikere med mig og samtidig føle sig tryg ved dette.

Dette har givet mig en god oplevelse til fremtidigt at videreudvikle min Evne til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar.”

Færch & Co en positiv indflydelse på fremtidens jobmuligheder

Efter afslutning af Bygningskonstruktøruddannelsen blev Marc ansat hos Færch & Co.
”Jeg blev tilknyttet Færch & Co.’s største sag nogensinde – Renoveringen af Store Tingbakke.
Som projektansvarlig, bekræftes det endnu engang at min oplevelse fra praktikken har rustet mig godt til det fremtidige arbejde – Opgaven har været et spændende og lærerigt forløb, der har tilladt mig at arbejde videre med min interesse for økonomi, processer og organisering.”

Søren Fønss - studerende Bygningskonstruktører fra UCN Aalborg

Søren Fønss startede i 2009 på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aalborg.
Som en del af uddannelsen kom Søren Fønss i praktik hos Færch & Co. i januar 2012 til august 2012.

Færch & Co. som praktikplads - En god start

”Jeg kom allerede til Færch før min praktikaftale startede. Der var travlhed på den på det tidspunkt største byggesag, som Færch havde i ordrebogen, og der var behov for, at jeg trådte til så snart det var muligt i forhold til studiet. Jeg kom lynhurtigt til at tilegne mig en betydelig rolle i den daglige styring af vores egenproduktion med over 30 mand på byggepladsen. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg ganske hurtigt blev betroet et stort ansvar – en tillidserklæring fra Færch, som skabte grobund for mit engagement i praktikperioden.”

Spændende og relevante opgaver med tillid og ansvar

”Det var helt afgørende for mit praktikophold, at jeg følte at gøre en forskel!

 Det, at jeg gjorde en decideret forskel i min tilstedeværelse på den konkrete byggesag, som jeg var tilknyttet, var en kæmpe motivation. Færch betroede mig et stort ansvar, og jeg blev tildelt opgaver, som jeg ikke umiddelbart var rustet til, men som jeg løste ved at ”vokse” med dem.”

 Læringspunkter

 ”Jeg havde klare forventninger om, hvad jeg skulle igennem under mit praktikforløb, inden jeg startede.

Det ville være forkert at sige, at jeg fik indfriet dem alle. Set i retroperspektiv fik jeg imidlertid langt mere med derfra, end hvad jeg kunne have forestillet mig.

 Jeg blev tildelt en ”virkelig” arbejdsopgave, hvor jeg gjorde en forskel for virksomheden.

Jeg valgte at skrive mit 7. semester speciale med udgangspunkt i de erfaringer, som jeg gjorde mig på den konkrete byggesag i praktikperioden. Det at mit speciale kunne funderes på virkelige erfaringer var helt givet en afgørende kvalitet for mit speciale, men også en helt grundlæggende læring i min uddannelse. ”

Færch & Co en positiv indflydelse på fremtidens jobmuligheder 

Efter afslutning af Bygningskonstruktøruddannelsen blev Søren ansat hos Færch & Co.
”Jeg blev efter endt uddannelse ansat som entrepriseleder i foråret 2013 til en konkret storentreprise i Aalborg. I 2014 vandt vi to store fagentrepriser i Aarhus, som var startskuddet til den afdeling, som vi siden startede i Aarhus. I dag er jeg projektchef i Aarhus afdelingen.”

 

At blive praktikant i Færch & Co. er en ideel måde at opnå praktisk erfaring indenfor områder som Entrepriseleder, Projektleder og Beregner. At arbejde i Færch & Co. giver dig mulighed for at udvikle og udfordre dit talent og dine faglige kvalifikationer i praksis. Flere af vores praktikanter ender oftest i job ved os. Hos Færch & Co. er du altid velkommen til at høre nærmere om dine muligheder for et praktikforløb. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

 

Seneste nyheder

Kontakt Færch & Co. og lad os hjælpe dig i mål med byggeprojektet

Vi løser både store og små opgaver for erhvervskunder og private – og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten.

Se en nærmere beskrivelse af vores kompetencer her