Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600

2018 - praktikant Michael T. Sønderhaven

Michael T. Sønderhaven startede i 2015 på bygningskonstruktøruddannelsen i Aalborg. Som en del af uddannelsen kom Michael i praktik ved Færch & Co. i perioden januar 2018 til juni 2018.

 

Færch & Co. som praktikplads - En god start

"I min tid som praktikant ved Færch & Co. har jeg været tilknyttet byggesagen på Store Tingbakke samt arbejdet i kalkulationen. Praktikopholdet har givet mig en ide om, hvilken retning jeg vil bevæge mig i efter studiet. Jeg har fået muligheden for at afprøve den teoretiske viden af ude i virkeligheden ved Færch & Co. De har givet mig lov at være en del af teamet i hverdagen og har set mig på lige fod med mine kollegaer, hvor jeg har fået lov at være en del af de daglige arbejdsopgaver og udfordringer, som daglig dagen kan byde.

Ved Færch har jeg haft nogle gode omgivelser og kollegaer, som har været med til at give en udfordrende og spændende hverdag, hvor jeg som studerende har haft mulighed for at udvikle mine kompetencer samt få gode forbindelser til fremtiden."

Spændende og relevante opgaver med tillid og ansvar

"Igennem min praktikperiode har jeg arbejdet med kvalitets -og tilsynsopgaver i forbindelse med hovedentreprisen på Store Tingbakke, kontrol og registreringsopgaver, fejl og mangelgennemgang på hovedentrepriseniveau samt generelle entreprise og byggeledelsesopgaver. Færch & Co. fra dag et har vist mig 100% tillid og givet mig ansvaret for mine egne arbejdsopgaver, hvor jeg har arbejdet på lige fod med mine kollegaer på byggepladsen samt på kontoret i kalkulationen.

De er tillidsfulde overfor studerende og har givet mig mulighed for at lære og udvikle mig gennem ansvar for egne arbejdsopgaver. Praktikforløbet hos Færch & Co. giver en klar forståelse af, hvordan en bygningskonstruktør kommer til at arbejde som færdiguddannet, hvilket har været meget lærerigt og udfordrende.  

Færch & Co. har været med til at udvikle mig som studerende i min periode i firmaet og udfordre mine faglige kompetencer, hvilket har været en lærerigt oplevede. Det har givet mig et godt fundament for mit 7. Semester samt de daglige udfordringer, som kan forekomme, engang jeg er færdiguddannet bygningskonstruktør."

Læringspunkter

"Igennem min praktikperiode har jeg haft 6. læringsmål, som jeg gerne har ville arbejde med: Kvalitetssikring, tidsstyring, økonomi, byggeledelse, kommunikation og samarbejde.

Færch & Co. har givet mig muligheden for at kunne arbejde og udvikle mig indenfor alle punkterne. Inden praktikperiodens start var første prioriteten at arbejde med kvalitetssikring, og de andre punkter var sekundær. Gennem min praktikperiode har Færch & Co. givet mig det fulde ansvar for kvalitetssikringen på Store Tingbakke, og ligeså udfordrende det har kunne være til tider, har det været en rigtig god og lærerig periode."