Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600

2022 - studiemedhjælper: Jonas Høj Lorenzen

Jonas redigeret2

Med en baggrund som uddannet tømrer var Jonas på mange måder vant til byggepladsen, da han startede i praktik hos Færch & Co. Aarhus i januar 2022.

Det gode ved at være på en mindre entreprisesag

Jonas tilbragte hele sin praktik på Søndergade 32 sammen med en af Færch & Co. Aarhus’ entrepriseledere; en mindre byggeplads end mange andre, men som alligevel kan have en masse fordele:

”Byggepladsen er tilpas lille og tilpas kompleks, så jeg har været med til mere eller mindre det hele. Hver gang jeg har syntes, jeg ville prøve noget, har jeg spurgt entrepriselederen, fx ift. at komme til at lave aftalesedler og fakturagrundlag.”

Fedt med kontakten med faggrupperne

”Det bedste ved praktikken har været kontakten mellem faggrupper, underentreprenører, deres projektleder og egenproduktion og rådgivere og ingeniører. Det kræver, at man er oppe på dubberne. Da jeg fik egen underentreprenører med gulv og fuge, var entrepriselederen ikke inde i det. Det var fedt.”

Byggepladsen fra entrepriselederens perspektiv

”Inden start vidste jeg ikke, hvad jeg skulle lave i løbet af dagen. Jeg vidste ikke, at der kunne være nok til to mand på sådan en sag. Det overraskede, hvor meget der i sådan et byggeprojekt til 15 mio. Projektet på Søndergade 32 lød vildt spændende ved min opstartssamtale med Færch & Co. Aarhus, så det sagde jeg ja til. Kompleksiteten var vigtigere end størrelsen.

Som uddannet tømrer havde jeg lavet renoveringer før, men jeg ville gerne ind og prøve at sørge for at byggepladserne går godt – eller i hvert fald bedre. Jeg kan godt lide at gøre mit for, at tingene kommer til at virke. Blandt andet fordi jeg ved, hvordan det er at være ude i marken og ikke kunne få svar, det hele roder osv. Så jeg kendte til at være på byggepladsen, men jeg kendte ikke til det med at sidde i skurvognene med byggeledelsen og snakke derinde. Før, da jeg arbejdede som tømrer, var jeg nogle gange kun nysgerrig ift. hvad underentreprenører lavede. I praktikken var jeg pludselig nødt til vide det hele til, når andre kom og spurgte.

En anden stor forskel er, at man som praktikant som entrepriseleder skal forsøge at holde styr på alle underentreprenørerne. Man skal også drive en byggeplads med byggepladsforanstaltninger, kontorer, skurvogne, WC’er der går i stykker, vedligeholdelse osv. og stå for at løse det selv nu.

Alt i alt har praktikken levet op til forventninger, hvis ikke bedre.”

Læringsmål og opgaver

”Ved opstart fik jeg en liste med egne ansvarsområder. Jeg havde min egen underentreprise: gulv- og fugeentreprisen. Her har jeg stået for det hele selv. De nye her har jeg selv lavet kontrakter til, sendt ud og haft kommunikationen med. På de andre underentrepriser har jeg hjulpet entrepriselederen.

Færch har så prøvet at tilpasse mine opgaver efter læringsmålene. Jeg syntes på et tidspunkt, jeg ikke havde været nok inde over økonomi. Så jeg sagde, at jeg gerne ville det. Det var intet problem. Så jeg føler, jeg har været rimelig godt omkring. Jeg har fået lov til det jeg har haft lyst til – også haft tiden til det.”

Blev betragtet på lige fod med projektleder

”Jeg blev taget godt imod. Jeg blev betragtet som en entrepriseleder, selvom jeg var praktikant. Det var fedt. For eksempel lyttede egne håndværkere til mig som om jeg var entrepriseleder, og jeg fungerede nærmest på lige fod med entrepriselederen – det kunne jeg godt lide. Jeg blev taget seriøst hele vejen og blev fx ikke holdt udenfor på bygge-/afklaringsmøder."

Fik lov til mere end mine medstuderende

”Jeg har snakket med nogle af mine medstuderende og kan høre, at jeg har fået lov til lidt mere end de fleste. Mange af dem har måske siddet med meget af det samme. Jeg fik lov til lige det jeg havde lyst til. Jeg kender nogle, der bare havde lavet meget kvalitetssikring og meget af det samme arbejde, såsom materialebestilling til byggeplads. Og der er også nogle, der bare har kigget efter, hvordan de har kunnet lave ekstra regninger til bygherre. Der har jeg været mere omkring.

- og så var det selvfølgelig også fedt at komme med på firmaturen.”