Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Brandstation, Østjyllands Brandvæsen

Brandstation, Østjyllands Brandvæsen

 

Færch & Co. Aarhus var hovedentreprenør på opførelsen af en fuldtidsbemandet brandstation, ”Station Aarhus Syd” i Højbjerg for Østjyllands Brandvæsen. Brandstationen er opført i tre plan med tilstødende garage og værksted. Bygningen har et samlet areal på 2100 m2.

 

Den tilstødende garage og værksted er på hhv. for- og bagside af en midtsektion, hvoraf der er udført en større velfærdssektion og terrasse i let konstruktion over garagen, samt slangetårn, der funger som teknikrum.

 

Brandstationen indeholder remise (garage), værksted med lifte og bremsestand, smedeværksted og opholds- og velfærdsfaciliteter med køkken, tv-stue og træningsrum.

 

Der var særligt fokus på adskillelse af områder, så forurenede zoner og materiel med sod og farlige partikler er adskilt fra de rene rum. Her fungerer baderum ligeledes som ”sluser” og er indrettet med toilet, omklædning og vaskemaskiner, der adskiller forurenede zoner fra rene områder med omklædning og sauna.

 

Byggeriet er opført iht. kommunens ”Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune”. Den rummer flere bæredygtige løsninger, fx solceller og ladestandere for at spare energi. Derudover er der etableret en underjordisk opsamlingstank til regnvand, så brandbilerne kan fyldes med regnvand frem for drikkevand.

 

Bygningen er opført i bærende konstruktioner af beton og træ i kombination. Facadebeklædningen består af bæredygtigt brændt thermotræ fastgjort med træsøm og facadeplader i blik/zink. Tagkonstruktionen er af tagpap, der rummer solcelleanlæg.

 

Byggeriet anses som særligt teknisk tungt, da der skal være sammenspil mellem døre, skydedøre, lys, røggasanlæg, varmestyring og porte under alarmudkald.

 

Hovedentreprisen omfattede: jord/beton-, murer-, stål-, tømrer-, maler-, gulv-, tag-, blik-, VVS-, el- og ventilationsarbejder, herunder røggasanlæg og processug. Entreprisen inkluderede desuden jordarbejde for ledninger, betonelementer, døre, vinduer og porte, fast inventar, afløb i jord, samt befæstigelse og belægningsarbejder på terrasser.

 

De udvendige arbejder indebar asfalt og græsarmeret belægning på ankomst- og parkeringsarealer, samt tilsåning af græsarealer.

 

Færch & Co. Aarhus var ansvarlig for gennemførelse af grundig og komplet kvalitetssikring, som blev udført løbende og i takt med arbejdets udførelse. Færch & Co. Aarhus varetog tømrerarbejde i egenproduktion.

  • Case titel:  Brandstation, Østjyllands Brandvæsen
  • Bygherre:  Østjyllands Brandvæsen
  • Entreprisesum:  36.300.000
  • Byggeperiode:  Feb. 2022 - jan. 2024
  • Entreprise:  Hovedentreprise
  • Arkitekt:  Cubo Arkitekter A/S
  • Ingeniør:  Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
Projektansvarlig
Soeren Foens
Søren Fønss
Projektchef, Aarhus afd.
Mobil: 40 41 16 09