Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Hans Brogesparken, Brabrand

Hans Brogesparken, Brabrand

Færch & Co. Aarhus er hovedentreprenør på en gennemgribende renovering af HansBrogesparken i Brabrand for Brabrand Boligforening. Her opdateres 60 lejlighederog 60 rækkehuse med et areal på i alt 16.162 m2 til tidssvarende standarder forboligbyggeri.

 

Byggeriet på Hans Brogesparken er et etagebyggeri fra 1950 og trænger derfortil en gennemgribende renovering, da bygningerne ikke længere lever op tilnutidens energikrav. Renoveringen af boligerne er en helhedsrenovering, og beståroverordnet af klimaskræm, altaner, udvendige kloakarbejder, fjernvarme, indvendigeinstallationsarbejder og renovering af udearealer i terræn.

 

De 60 lejligheder får nye efterisolerede facader, nye altaner og nye vinduer. Derudoveretableres separat afmåling og mekanisk udsugning. I trappeopgangene skiftes vinduer,entredøre, kælderdøre og indgangspartier.

 

De 60 rækkehuse får ligeledes nye efterisolerede facader. Vinduer og døre skiftes ognyt tagpap brændes på taget. Eventuelle sætningsskader udbedres, og der etableresseparat afmåling af vand.

 

Den enkelte beboer har ved renoveringen mulighed for at tilvælge nyt køkken. Derudover kan beboere i lejlighed tilvælge afslibning af gulve, mens beboere irækkehus kan tilvælge nye gulve i entre, gang og stue.

 

Den allerede eksisterende kloak renoveres og repareres, hvorefter udearealerne reetableres. I den forbindelse opsættes der ny terrænbelysning. I garagegårdenerenoveres vejanlæg, støttemure og belægning og dræn etableres.

 

Beboerne er genhuset etapevis som byggeriet kommer frem til deres boliger. Færch& Co. Aarhus har etableret en pavillon-by, som bebeoerne genhuses i efter tur.

 

Tidsplaner og genhusning er nøje tilrettelagt med hensyntagen til genhusningsflowaf beboere.

  • Case titel:  Hans Brogesparken, Brabrand
  • Bygherre:  Brabrand Boligforening
  • Entreprisesum:  119.600.000
  • Byggeperiode:  Jan. 2020 - apr. 2022
  • Entreprise:  Hovedentreprise
  • Arkitekt:  C.F. Møller A/S
  • Ingeniør:  COWI A/S
Projektansvarlig
Soeren Foens
Søren Fønss
Projektchef, Aarhus afd.
Mobil: 40 41 16 09