Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Samsøgade, Aalborg

Samsøgade, Aalborg

 

Færch & Co. var totalentreprenør på opførelsen af 68 boliger fordelt på 2-værelses og 3-værelses lejligheder for Ejendomsselskabet Samsøgade. Der blev også etableret p-kælder og depotrum og anlagt gårdmiljø. Det samlede areal udgør ca. 3.670 m2.

 

Boligerne er fordelt på 56 stk. 2-værelseslejligheder og 12 stk. 3-værelseslejligheder.

 

Råhuset er opført med betonelementer, og ydervæggen er opført som skalmur. Taget er varmeisoleret med kileskåret polystyren. Tagdækning er udført med to lag tagpap, og der er udført sedumtag.

 

P-kælderen med 16 parkeringspladser er opført som kold kælder. Dog er skillevæggene mod depotrum og mod lejlighederne isolerede. I depotrummet er der etableret pulterrum til 54 boliger. I terræn er der opført skure, som benyttes til depot for de resterende 14 boliger.

 

Terrændækket i P-kælderen er afsluttet med SF-stenbelægning og som råbeton med epoxy i depot- og teknikrum.

 

Altaner er konstrueret i galvaniseret stål med fiberbetonbund og glasværn, samt cortenstål og trælameller på udvalgte altaner. Svalegangenes kant, L-søjler og bjælker i toppen af L-søjler er inddækket med teglskaler.

 

Vinduespartierne er i træ/alu med energiruder. Facadedørene er med glas, og de indvendige døre er med massiv dørplade.

 

De trappeserende bygningskroppe omkranser det grønne fællesareal med det store, bevarede bøgetræ i centrum. Tagene er dækkede af sedum, og sammen med de beplantede havearealer er bebyggelsen grøn og levende.

 

I gårdmiljøet findes petanque-bane, pavillon, praktiske depoter, parkering i kælder eller på terræn. I det høje er en fælles tagterrasse.

 

Stueetagerne har egen terrasse med private hække og adgang ud til de små haver og gårdmiljøet. Altanerne har værn i transparant glas kombineret med lævæg udført i cortenstål og trælameller.

  • Case titel:  Samsøgade, Aalborg
  • Bygherre:  Ejendomsselskabet Samsøgade
  • Entreprisesum:  55.000.000
  • Byggeperiode:  Jul. 2021 - apr. 2023
  • Entreprise:  Totalentreprise
  • Arkitekt:  Ideal Arkitekter
  • Ingeniør:  Svend Poulsen A/S
Projektansvarlig
Anders Wærn 2022
Anders Wærn Jensen
Projekt- og projekteringsleder
Mobil: 81 77 94 41