Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Vestre Strandvej, Skagen

Vestre Strandvej, Skagen

Færch & Co. er totalentreprenør på renoveringen af Vestre Strandvej 20 i Skagen. Udførelsen af 21 boliger for AF Ejendom A/S.

Byggeriet udføres i den Historiske Bygning TAVI, som tidligere har rummet et frysehus og en fiskefabrik. Efter produktions ophør har bygningen blandt andet været brugt som butik og udstilling for Illums Bolighus og Trip Trap. Renovering og ombygning foretages med respekt for den oprindelige bygnings arkitektoniske udtryk.

Nedrivnings- og saneringsarbejder opstartede medio august og byggeriet forventes klar til indflytning ved udgangen af juni måned 2019.

Den nye del "Fiskefabrikken" som kommer til at bestå af eksklusive lejligheder i varierende størrelse, opføres med dels pudset facadeløsning og sortmalet træbeklædning på den øverste etage mod strandvejen og mod gården.

"Frysehuset" er den ældste del af byggeriet. Her bevares det eksisterende murværk og Hvelvinger på øverste etage i videst mulig udstrækning. Bygningen kommer til at huse 14 lejligheder i varierende størrelser. Det rå look forstærkes af materialevalg, herunder NewYorker gulve, trapper i rå højstyrkebeton, værn med glas og galvaniseret jern. Mange installationer føres synligt. Tømrerarbejdet forventes udført i egenproduktion.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med bygherre, Arkitektfirmaet NORD, Aalborg og Ingeniørfirmaet Brix og Kamp, Hjørring. Bygherre får under processen bistand af Advokatfirmaet HjulmandKaptain.

  • Case titel:  Vestre Strandvej, Skagen
  • Bygherre:  AF Ejendom
  • Entreprisesum:  37.000.000
  • Byggeperiode:  Aug. 2018 - okt. 2019
  • Entreprise:  Totalentreprise
  • Arkitekt:  Arkitektfirmaet NORD A/S
  • Ingeniør:  Brix & Kamp A/S
Projektansvarlig
Simon
Henning Olesen
Entrepriseleder
Mobil: 61 61 33 13