Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Totalentrepriser

Totalentrepriser

Med Færch & Co. som totalentreprenør varetager vi hele projektet lige fra tegnebrættet til færdigt byggeri.

Som totalentreprenør har vi ansvaret for projektering, koordinering og udførelsen af den samlede byggeopgave, således at det færdige projekt afleveres i henhold til den indgåede kontrakt.

Med udgangspunkt i jeres ønsker, behov, budget osv. udarbejder vi først skitseforslag og sidenhen færdige tegninger og beskrivelser til byggeriet. Og inden indgåelse af totalentreprisekontrakten får I en fast pris og tidsplan for projektet.

Som totalentreprenør på jeres byggeprojekt står vi for indhentning af de krævede byggetilladelser, inden byggeriet igangsættes. Samtidig varetager vi også koordineringen af hele byggeprocessen og af alle håndværkere og leverancer undervejs, så tidsplanen overholdes, og alle opgaver udføres i korrekt rækkefølge og uden forsinkelser.

Med Færch & Co. som totalentreprenør er du således sikret en professionel byggestyring, hvor planlægningen af projektet er baseret på mange års erfaring med byggeledelse og på et indgående kendskab til alle faser af et byggeprojekt.

Totalentreprisen benyttes overvejende ved større opgaver, eksempevis ved gennemgribende renovering, større tilbygning eller nybyggeri. Som bygherre er den overskyggende fordel ved totalentreprisen, at der kun skal indgåes kontrakt med et enkelt firma, som siden forestår al koordinering og kontakt til underleverandører og bærer ansvaret for, at arbejdet udføres tilfredsstillende og i henhold til den indgåede kontrakt. Samtidig betyder totalentrepriseformen også, at I som bygherre kun skal afregne med et enkelt firma.